Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τη Καρδιακή Ανεπάρκεια

Drugs That May Cause or Exacerbate Heart Failure A Scientific Statement From the American Heart Association Circulation 2016 August in press  Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν την καρδιακή ανεπάρκεια (Κ.Α.)   Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί ένα συχνό και ιδιαίτερα δαπανηρό...

Περισσοτερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (Κ.Α.)

Η καρδιακή ανεπάρκεια ανάλογα με τη χρονική ταχύτητα εμφάνισης του συνδρόμου διακρίνεται σε οξεία και χρόνια, ενώ ανάλογα με την καρδιακή κοιλότητα που επηρεάζεται σε αριστερή, δεξιά και ολική ΚΑ. Τέλος ανάλογα με τη διαταραχή της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας διακρίνεται σε συστολική, διαστολική...

Περισσοτερα