ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Αναθεωρημένη κλινική Ταξινόμηση της Πνευμονικής Yπέρταση (2008) 1. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) 1.1 Ιδιοπαθής 1.2 Κληρονομική BMPR2 ALK1, ενδογλίνη (με ή χωρίς κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία) Αγνώστου αιτιολογίας 1.3 Φάρμακα και τοξίνες 1.4 Σχετιζόμενες με (APAH) Νοσήματα συνδετικού ιστού HIV λοίμωξη Πυλαία υπέρταση Συγγενείς καρδιοπάθειες...

Περισσοτερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Αρ. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ορισμός: Ως πνευμονική υπέρταση ορίζεται η ανίχνευση με δεξιό καθετηριασμό μέσης πίεσης στην πνευμονική αρτηρία ˃ 25 mmHg ( αιμοδυναμικός ορισμός ). Με βάση τις τελευταίες οδηγίες η Π.Υ. διακρίνεται : Α) Σε προτριχοειδική Π.Υ. με Mean PAP ˃ 25 mmHg και PWP ˂...

Περισσοτερα